apple touch icon

Gyűjtemények

 

Múzeumunk a magyar vízgazdálkodással kapcsolatos muzeális értékű tárgyakat , dokumentumokat őrzi, 12 tárba rendezve. Gyűjteményünkben Ön is böngészhet Gyűjteményi keresőnk segítségével. A kutatási feltételekről a Kutatószolgálat menüpont alatt tájékozódhat.

Adattár 

A múzeum adattára őrzi a gyűjteményekben folyó tudományos munkára vonatkozó iratokat, utasításokat, a múzeum történetére vonatkozó dokumentumokat. Itt találhatóak a kiállítási tématervek, forgatókönyvek, a kiállításokhoz kapcsolódó propaganda anyagok, nyomtatványok, meghívók és plakátok. Ugyancsak az adattárban találhatóak a hazai vízgazdálkodás kiemelkedő személyiségeinek, a vízügyi szolgálatban tevékenykedő mérnökeinknek életrajzi adatai.

Audiotár (Hangtár) 

Ezt az értékes gyűjteményt elsősorban a vízgazdálkodás valamelyik ágában évtizedeket töltött idős emberek visszaemlékezései, hajdan volt jelentős eseményekre, a nagy árvizekre, építkezésekre, eltűnőben lévő foglalkozásokra emlékező beszélgetései alkotják.

Érem és kisplasztika 

Zömében jelentős események évfordulóihoz (pl. árvizek, folyószabályozás) vagy jeles vízügyi személyiségekhez kötődő emlékérmeket tartalmaz, de kisebb számban egyesületi jelvények, kitűzők is találhatók e gyűjteményi egységben. A kisplasztikák jellemzően egy-egy vízi életképet vagy kiemelkedő személyiségeket örökítenek meg.
Nézze meg gyűjteményünk legszebb darabjait a gyűjteményi keresőben!

Fotók szekrénykatasztere 

Az egyedileg nem kezelhető vagy egyedi értéket külön-külön nem képviselő fényképekről szekrénykataszteri nyilvántartást vezetünk. E gyűjteményi egységünkben pozitív és negatív képek egyaránt találhatók. A fotósorozatok árvizek, jeles események mozzanatai mellett pl. egy-egy hosszabb munkafolyamat fázisait örökítik meg, segítve ezzel a különleges vízépítési munkálatok megértését.

Képeslapgyűjtemény 

Magyarország mintegy félezer települését valamint határon túli falvak, városok hajdani képét megörökítő képes levelezőlapok találhatók ebben a gyűjteményi egységben. A lapok többségének témája valamilyen formában kapcsolódik a vízhez: régi strandfürdők, hidak, kutak, hajók, vízimalmok képei idézik fel a víz hasznosítási formáit a 19. század végétől napjainkig.

Műszaki dokumentációs tár 

E gyűjtemény gerincét különféle vízi létesítmények (zsilipek, hidak, víztornyok stb.) kiviteli tervei alkotják, ezeket elsősorban helyszínrajzok, műszaki leírások, mérési jegyzőkönyvek egészítik ki. Segítségükkel képet kaphatunk a 19-20. század mérnöki elképzeléseiről, tervezett és számos esetben megvalósított műszaki megoldásairól.
Pillantson bele a tervekbe!

Okmány- és iratgyűjtemény 

Az elmúlt évszázadok írásos emlékei, úgymint céhes „vizes” mesterségek iratai, magán- és hivatalos levelek, szerződések éppúgy megtalálhatóak gyűjteményünk ezen részében, mint a folyószabályozó és ármentesítő társulatok iratai vagy éppen a vízügyi tevékenységet folytató szakemberek személyes okmányai.
Böngésszen iratgyűjteményünkben!

Széchenyi iratok 

Az ország harmadik legjelentősebb Széchenyi dokumentum-gyűjteménye révén megismerhetővé válik a reformkor vezéralakjának szellemi portréja, ugyanakkor bepillantást nyerhetünk a kor nagy építkezéseinek, vállalkozásainak történetébe. Az iratok többségét a grófhoz írt levelek alkotják, emellett a nevére kiállított számlák, nyugták, utazási jegyek teszik változatossá az anyagot.
Olvasson bele Széchenyi levelezésébe!

Tárgyi gyűjtemény 

A múzeum egyik legszínesebb, egyúttal leglátványosabb gyűjteményi egysége. A vízépítési munkák során használt mérnöki műszerek és eszközök mellett a hétköznapi élet tárgyi világa is képviselteti magát, a pipereszappantól egészen a wc-tartályig. Kiemelkedő egységet alkotnak a különféle makettek, modellek, köztük vízimalmok, kutak, hajók kicsinyített – esetenként működő – másai.
Böngésszen gyűjteményünkben a gyűjteményi keresővel!

Tematikus gyűjtemény 

E rendkívül színes és sokféle anyagot magában foglaló egység tartalmazza azokat a – máshova nem besorolható – írásos dokumentumokat, melyek segítségével átfogó képet kaphatunk az elmúlt évtizedek vízügyi és környezetvédelmi kérdéseiről. Itt kaptak helyet a különböző kéziratok, cikkek, tanulmányok, levelek és plakátok tematikus egységekbe rendezve, mint árvizek, malmok stb.
Válogasson a színes tartalmak közül gyűjteményi keresőnk segítségével!

Történeti képgyűjtemény 

Metszetek, grafikák, fényképek alkotják ezt a gyűjteményt. Város- és tájképek, portrék éppúgy megtalálhatók köztük, mint archív fényképek vízépítési, ármentesítési munkálatokról. A gyűjtemény értékes részét képező fotóalbumok tematikusan tudósítanak egy-egy jelentősebb árvízről, hídépítésről, vízszennyezésről.
Nézzen bele a gyűjteményi kereső segítségével!

Történeti térképtár 

Gyűjteményünk egyik leggazdagabb és legértékesebb részét alkotják a térképek, többségük a 19-20. századból származik, de megtalálhatóak köztük olyan kiemelkedő jelentőségű darabok, mint Mikovinyi Sámuel vagy Marsigli 18. században kiadott térképei. Említést érdemelnek az ún. társulati térképek, vízrajzi atlaszok, folyóink szabályozásával kapcsolatos felmérések, szelvényrajzok, melyek rendkívül értékes hidrográfiai forrásanyagot szolgáltatnak a mai kutatók számára.
Térképeink között böngészhet a gyűjteményi keresőben!

Videótár 

Mozgókép-archívumunk darabjai jellemzően vízügyi, illetve környezetvédelmi témákat dolgoznak fel, legyen az az ivóvíz-gyártás vagy éppen a magyarországi vízlépcsők működése. E dokumentumfilmek mellett bepillantást nyerhetünk a vízügyi szakma és a múzeum közelmúltbeli működésébe is számos értekezlet, konferencia, előadás videóanyagának segítségével.

Múzeumunk a magyar vízgazdálkodással kapcsolatos muzeális értékű tárgyakat , dokumentumokat őrzi, 13 tárba rendezve. Gyűjteményünkben Ön is böngészhet aKataLIN webes keresősegítségével. A kutatási feltételekről a kutatószolgálat menüpont alatt tájékozódhat.


Adattár

A múzeum adattára őrzi a gyűjteményekben folyó tudományos munkára vonatkozó iratokat, utasításokat, a múzeum történetére vonatkozó dokumentumokat. Itt találhatóak a kiállítási tématervek, forgatókönyvek, a kiállításokhoz kapcsolódó propaganda anyagok, nyomtatványok, meghívók és plakátok. Ugyancsak az adattárban találhatóak a hazai vízgazdálkodás kiemelkedő személyiségeinek, a vízügyi szolgálatban tevékenykedő mérnökeinknek életrajzi adatai.


 

Audiotár(Hangtár)

Ezt az értékes gyűjteményt elsősorban a vízgazdálkodás valamelyik ágában évtizedeket töltött idős emberek visszaemlékezései, hajdan volt jelentős eseményekre, a nagy árvizekre, építkezésekre, eltűnőben lévő foglalkozásokra emlékező beszélgetései alkotják.


 

Érem- és kisplasztikai gyűjtemény

Ebben a gyűjteményben találhatóak a kiemelkedő vízügyi tevékenységet fejtett személyek (Széchenyi, Vásárhelyi, Türr István, Sajó Elemér és mások) emlékérmei, valamint fontos események emlékplakettjei, például hajózási, kiállítási emlékérmek. A hazai vízügy szolgálatában végzett érdemekért mérnökeink számos elismerést kaptak, ezek emlékeit, jelvényeket, érmeket szintén itt őrizzük.


 

Képeslapgyűjtemény

Földrajzi egységenként elkülönítve sorakoznak a hétköznapi életünkben is gyakran előforduló képi emlékanyag ezen becses darabjai. Hazánk és a Kárpát-medence területének a vizekhez kapcsolódó ábrázolásait találjuk a képeslapokon, többek között fürdőket, hidakat, kutakat.


 


 

Műszaki dokumentáció

Műszaki dokumentációnak, műszaki rajznak tekintjük a műszaki létesítményeknek, műtárgyaknak, berendezéseknek, eszközöknek – az ábrázoló geometria és a mérnöki rajz hagyományos szabványos módszereivel készült – terveit, ábrázolásait. Ide értendők a metszeti ábrázolások, az összeállítási rajzok és a jellegrajzok is. A gyűjteményben elsősorban a hazai vízügy műszaki fejlődésére jellemző alkotások, továbbá a kiemelkedő műszaki alkotók, mérnökök által készített tervrajzok, vázlatok találhatók.


 

Okmány- és iratgyűjtemény

A gyűjtemény a vízgazdálkodás fejlődésére vonatkozó forrásértékű okmányokat, iratokat, valamint a hazai vízügy történetében kiemelkedő szerepet játszott személyek kéziratait tartalmazza. A gyűjtőkörbe tartozó iratok például a köznapi értelemben vett oklevelek, bizonyítványok, igazolványok, szabadalmi okiratok, részvények.


 


 

Széchenyi iratok

Széchenyi István irat- és levelezés hagyatéka főként a soproni Storno-féle Széchenyi archívum 1978-ban megvásárolt anyagára épül. Az itt található dokumentumok legnagyobb része nem Széchenyi kezétől származik, hanem a hozzá intézett levelekből áll. Ezek közt éppúgy megtalálhatóak a nagy folyóink szabályozásához, a gőzhajózáshoz vagy a Lánchíd építéséhez kapcsolódó iratok, mint közérdekű vagy egyéni segélykérő levelek.


 


 

Tárgyi gyűjtemény

A múzeum gyűjteményei közül talán a legszínesebb, tematikailag a legszélesebb spektrumú. A régi geodéziai és vízrajzi műszerek egyedülálló tárgyi emlékei a magyar történelmi táj alakulásában vezető szerepet játszó mérnöki gárda munkaeszközeinek, de itt találjuk a vízszabályozásoknál dolgozó kubikusok szerszámait és felszerelési tárgyait is. Emellett a gyűjtemény impozáns darabjait képezik a különféle hajók és vízemelőszerkezetek, kutak makettjei. Külön megemlítendők a különböző vízhez kapcsolódó foglalkozások, mesterségek – halász, hajóács, aranymosó stb. - eredeti használati tárgyai, munkaeszközei, a hazai fürdőkultúra tárgyi emlékei csakúgy, mint a csatornaépítés-tisztítás felszerelési tárgyai vagy a vízügyi távközlés berendezései, eszközei.


 

Tematikus gyűjtemény

Ebben dokumentációs gyűjteményben található minden olyan nyomdatechnikai vagy sokszorosító eljárással készült szöveges kiadvány, amely jellegénél fogva nem könyv. Ilyen főként a prospektus, szabályzat, névjegy stb. Vízügyi berendezések, létesítmények, munkaeszközök, eljárások leírásai mellett neves mérnökeink személyes hagyatéki anyaga is ide került. A gyűjtemény nevét onnan kapta, hogy a dokumentumokat témák szerint csoportosítva helyezzük el a gyűjteményben, ezzel segítve a könnyebb áttekinthetőséget.


 

Történeti képgyűjtemény

A vízrajz és a vízgazdálkodás szempontjából történeti becsű, dokumentáló jellegű ábrázolásokat, képeket a múzeum képgyűjteménye őrzi. Metszetek, festmények, archív fotók, jeles vízmérnökeink által a múzeumra hagyományozott fényképek alkotják a gyűjteményt.


 


 


 

Történeti térképtár

Kéziratos és nyomtatott térképek tára. A gyűjteménybe kerültek mindazok a térképek és kartográfiai termékek, amelyek a vízgazdálkodás szempontjából bármilyen értékelhető adatot tartalmaznak. A gyűjtés kiterjed a vízrajzi adatokat tartalmazó térképekre, vízrajzi, geodéziai felvételekre is.


 


 

Videotár(Filmtár)

A hazai vízgazdálkodás történetéhez köthető, azzal foglalkozó mozgóképek gyűjteménye.


 

Vízügyi fotóarchívum (Negatívtár)

Elsősorban a hazai vízgazdálkodás létesítményeinek, szakmai és társadalmi megmozdulások, rendezvények fotóanyagát tartalmazza. Az archívumban találhatóak a múzeumi és egyéb vízügyi kiállítások anyagai is, valamint a vízügyi történeti értékű reprodukciók. A gyűjtés újabb elemét képezik az ugyanezen témákban született digitális felvételek